• header.jpg

За нас
ИВ-АЙС ГРУП ЕООД е хладилна фирма с основен предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж, сервизно обслужване, реконструкции на предприятия и търговски обекти от хранително вкусовата промишленост – мандри транжорни, кланици, рибни стопанства , плодохранилища, охлаждаеми помещения и др. Фирмата  е  с дългогодишен опит и традиции в областта на хладилната индустрия, натрупан с реализираните проекти. Наши приоритети са качество, компетентност и отговорност при изграждане на всяка инсталация. На нашите клиенти предлагаме индивидуални решения за монтаж и професионални консултации за избор на най-подходящото техническо решение. Ние държим на доброто обслужване и поддръжка на оборудване и системи, затова използваме съвременни технологии и работим само с професионални, качествени материали с гарантиран произход придружени с необходимите документи и сертификати. ИВ-АЙС ГРУП си партнира с водещи компании в България, като професионален изпълнител по хладилна, климатична, вентилационна техника и индустриални системи. Разполагаме със собствена сервизна база , добре обучен персонал в областта на топлотехниката и ефективна система за гаранционен и извънгаранционен сервиз. ИВ-АЙС ГРУП е член на камарата на инсталаторите в България. Фирмата е сертифицирана към Българската Браншова Камара по машиностроене, за да извършва монтаж, поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове, съгласно регламент (ЕО) 842/2006 в съответствие  с действащото законодателство. ИВ-АЙС ГРУП спазва всички европейски директиви за използване на екологично чисти агенти и запазване на озоновия слой.

Дейности
- Проектиране, доставка и монтаж на хладилни инсталцаии и оборудване
- Проектиране и изграждане на хладилни камери, складови помещения за замразяване и съхранение за ХВК с топлоизолационни панели
- Професионална консултация на клиентите за избор на най-подходящо оборудване
- Ремонт и реконструкция на съществуващи инсталации
- Доставка и монтаж на климатични системи
- Проектиране, доставка и монтаж  ПО  ОВК
- Гаранционно и извънгаранционно обслужване и абонаментно поддържане
- Изготвяне досиета на хладилни  системи
- Системи за мониторинг и контрол
- Замяна на хладилни агенти - използване на заместители на забранени вещества от групите CFC и HCFC
- доставка и монтаж на противодимни люкове, системи и управления
- фирмата поддържа складови наличности на резервни части и предлага богата гама от компоненти за изграждане на хладилни камери и климатични инсталации