Клиентите на ИВ-АЙС ГРУП ЕООД могат да разчитат на бърз и коректен сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички видове хладилни агрегати и инсталации.Фирмата разполага със собствена сервизна база,диагностично оборудване и екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит.
Редовната поддръжка на оборудването не само гарантира правилната експлоатация на системите /хладилни ,климатични,вентилационни/ и намалява риска от аварии но и значително удължава ефективния живот на машините и съоръженията.

Планови ремонти и обслужване
С цел значително намаляване честотата на аварии,спестяване на разходите за ремонт и увеличаване на активния живот на инсталациите извършваме профилактики,които включват:
- Проверка за херметичност на хладилни и климатични системи и тръбни връзки
- Оперативна проверка и поддръжка
- Калибриране на електронните сензори
- Замерване на количеството фреон
- Диагностика на системата
- Проверка на кабели и ел. връзки
- Проверка на работата на компресора
- Измерване на температурата и потока на въздуха
- Измерване на работното налягане на системата
- Почистване на въздушните филтри
- Почистване на топлообменниците на външното и вътрешното тяло
- Провека и почистване на дренажната система

Абонамента поддръжка
Абонаментната поддръжка на инсталациите предоставя на клиентите бърза реакция от наш специалист в случай на авария и дава възможност за по –голяма надеждност и по-дълга експлоатация,поради плановите профилактики и съответно ранното откриване на проблема.Предимствата, които ще получите, сключвайки с нас договор за ежемесечна абонаментна поддръжка може да се систематизират в следното:

- По бърза и гарантирана реакция в аварийна ситуация
- Регламентирано време за реакция при отстраняване на аварията
- Своевременни профилактични дейности, които да предотвратяват аварийни ситуации
- Точно диагностициране на системите от квалифицирани специалисти
- Задължителни периодични профилактики и диагностики

За извършените дейности по техническата поддръжка на всяка инсталация водим Дневник на системите съгласно с нормативните изисквания.